ACB đặt mục tiêu lãi trước thuế 7.636 tỷ đồng

(DNTH) - Đại hội cổ đông của ACB hôm 16/6 thống nhất mục tiêu lợi nhuận trước thuế 7.636 tỷ đồng, chia cổ tức 18% trong năm 2020. Đại h...

(DNTH) - Đại hội cổ đông của ACB hôm 16/6 thống nhất mục tiêu lợi nhuận trước thuế 7.636 tỷ đồng, chia cổ tức 18% trong năm 2020.

Đại hội cổ đông Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) có sự tham gia của 440 cổ đông, đại diện cho 1,19 tỷ cổ phần, tương ứng 72,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Năm 2020, ACB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế khoảng 7,636 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến tăng 12%, tiền gửi khách hàng tăng 12%, tín dụng tăng 11,75% và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%. Dự kiến chia cổ tức 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%.


Đai hội cũng đã thảo luậnvà biểu quyết các nội dung kết quả hoạt động 2019, kế hoạch năm 2020, báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động năm 2019, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán, trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận, tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phần phổ thông, phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. Bên cạnh đó là các nội dung liên quan mức thù lao và ngân sách hoạt động cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát, phát hành trái phiếu quốc tế, chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu sang HoSE. Tỷ lệ tán thành trên 98%. 

Vũ Khánh

Tin liên quan

TÀI CHÍNH 6240557266061338476

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Hot in week

Recent

Comments

item