LienVietPostBank chia cổ tức 12% bằng cổ phiếu

(DNTH) - Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LiênViêtPostBank-LPB) đã thông qua kế hoạch...

(DNTH) - Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LiênViêtPostBank-LPB) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2020, tăng vốn điều lệ lên 15.700 tỷ đồng, chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12%.


Năm 2020, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 242.343 tỷ đồng. Huy động thị trường 1 đạt hơn 206.700 tỷ đồng. Cho vay thị trường 1 đạt hơn 177.000 tỷ đồng. Đặc biệt là lợi nhuận trước thuế đạt 2.427 tỷ đồng, mức cao nhất trong 13 năm hoạt động của Ngân hàng.

Từ những thành công đã đạt được, năm 2021 Ngân hàng đặt ra chỉ tiêu tổng tài sản đạt 282.600 tỷ đồng, tăng 17%, huy động vốn từ thị trường 1 tăng 15% đạt 237.770 tỷ đồng, tín dụng Thị trường 1 tăng 20% lên 213.020 tỷ đồng, doanh thu thuần dịch vụ đạt 880 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 10%, lợi nhuận trước thuế tăng 32% đạt 3.200 tỷ đồng.

Cụ thể, Ngân hàng tăng vốn điều lệ lên 15.700 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu. Bao gồm phát hành cho cổ đông hiện hữu 265 triệu cổ phiếu (2.650 tỷ đồng), phát hành 35 triệu cổ phiếu (350 tỷ đồng) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), phát hành riêng lẻ 66.7 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng lên 9,99%. Đặc biệt, chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu lên tới 12% từ việc phát hành 129 triệu cổ phiếu (1.290 tỷ đồng).


ĐHĐCĐ cũng bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy) tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ông Nguyễn Đức Thụy đã nắm giữ chức danh chủ tịch cũng như các chức danh quan trọng tại nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động trong các lĩnh vực như: tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, xây dựng, năng lượng, xi măng,… Với sự uy tín và nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường, Ông được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực cho sự phát triển vững mạnh của LienVietPostBank trong tương lai.

Khôi Nguyên

Tin liên quan

TÀI CHÍNH 7747744441643358299

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Hot in week

Recent

Comments

item