Ngân hàng Kiên Long dự kiến chia cổ tức 17% trong năm 2021

(DNTH) - Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản Ngân hàng Kiên Long (KienLongBank) đạt 57.282 tỷ đồng, tăng 12,09% so với năm 2019. Tổng nguồ...

(DNTH) - Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản Ngân hàng Kiên Long (KienLongBank) đạt 57.282 tỷ đồng, tăng 12,09% so với năm 2019. Tổng nguồn vốn huy động đạt 52.071 tỷ đồng, tăng 12,22%. Dư nợ cấp tín dụng đạt 34.716 tỷ đồng, tăng 3,69%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 158,21 tỷ đồng, tăng 84,14%.


Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) do KienLongBank vừa tổ chức, đã thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 3.236.957.960.000 đồng lên 3.652.822.490.000 đồng. Hình thức tăng vốn là phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 13%. Toàn bộ phần vốn tăng từ phát hành cổ phiếu được dự kiến sử dụng cho việc đầu tư tài sản cố định, hệ thống công nghệ thông tin, trang bị cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới hoạt động và bổ sung nguồn vốn đầu tư kinh doanh sinh lời của KienLongBank.

Về chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2021, ĐHĐCĐ thống nhất tổng tài sản hợp nhất là 66.800 tỷ đồng, tăng 16,62%. Tổng nguồn vốn huy động là 59.400 tỷ đồng, tăng 14,08%. Tổng dư nợ cấp tín dụng là 44.600 tỷ đồng, tăng 28,47%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.000 tỷ đồng. Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch trên cả nước là 152 điểm giao dịch, tăng 18 đơn vị, phát triển thêm kênh phân phối. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 17%.

Bà Trần Tuấn Anh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc KienLongBank cho biết: “Tính đến ngày 31/3/2021, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng là 1,19%, giảm 3,22% so với tỷ lệ nợ xấu ngày 31/12/2020. Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng là 509 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ lãi phải thu từ hoạt động tín dụng, tổng tài sản là 0,82% và tỷ lệ lãi phải thu từ hoạt động tín dụng tổng dư nợ là 1,42%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của KienLongBank đạt 702,62 tỷ đồng".


ĐHĐCĐ cũng bổ sung tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng Kiên Long gồm: KienlongBank hoặc KSBank. Đồng thời, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Lê Khắc Gia Bảo, thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Hồng Phương theo nguyện vọng cá nhân. Phân công bà Trần Thị Thu Hằng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Kiên Long.

Thu Thủy

Tin liên quan

TÀI CHÍNH 8946879309919445222

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Hot in week

Recent

Comments

item