Kéo dài thời gian giảm giá dịch vụ chứng khoán đến ngày 30/6/2021

(DNTH) - Bộ Tài chính cho biết sẽ kéo dài hiệu lực thi hành việc giảm giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng...

(DNTH) - Bộ Tài chính cho biết sẽ kéo dài hiệu lực thi hành việc giảm giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 đến hết ngày 30/6/2021.


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 70/2020/TT-BTC quy định kéo dài hiệu lực thi hành tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 đến hết ngày 30/6/2021.

Trước đó, ngày 18/3/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC quy định giảm giá và miễn hoàn toàn không thu phí đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán. 

Cụ thể, giảm giá từ 10-50% cho 9 dịch vụ, trong đó giảm 10% đối với 3 dịch vụ bao gồm dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán.

Giảm từ 15-20% đối với 2 dịch vụ bao gồm dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Giảm từ 30-50% đối với 4 dịch vụ bao gồm dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh.

Không thu (miễn hoàn toàn) đối với 6 dịch vụ bao gồm: dịch vụ đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD; đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ.

Theo Thông tư 14, thời gian áp dụng mức giảm giá và miễn thu tiền sử dụng dịch vụ quy định như trên là từ ngày 19/3/2020 đến hết ngày 31/8/2020.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 70 ngày 17/7/2020 quy định kéo dài thời gian giảm giá dịch vụ chứng khoán đến hết ngày 30/6/2021.

Sau ngày 30/6/2021, mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư 70 có hiệu lực thi hành từ ngày 31/8/2020.

Thiên Long 

Tin liên quan

TÀI CHÍNH 6301974762711038730

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Hot in week

Recent

Comments

item