Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

(DNTH) - Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán...

(DNTH) - Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, đề xuất nhiều mức phạt khác nhau đối với hành vi vi phạm quy định về chào mua công khai cổ phiếu.Phạt tiền từ 100-200 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

- Trực tiếp hoặc gián tiếp mua hoặc cam kết mua cổ phiếu, quyền mua cổ phần và trái phiếu chuyển đổi của công ty mục tiêu hoặc chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư mục tiêu, quyền mua chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư mục tiêu bên ngoài đợt chào mua công khai;

- Bán hoặc cam kết bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng mà mình đang chào mua công khai;

- Cung cấp thông tin riêng cho một số cổ đông hoặc nhà đầu tư hoặc cung cấp thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư ở mức độ không giống nhau hoặc không cùng thời điểm;

- Tiến hành chào mua công khai không đúng với thời gian quy định hoặc thời gian đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Phạt tiền từ 200-300 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

- Không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật;

- Thực hiện chào mua công khai khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa có văn bản chấp thuận đăng ký chào mua hoặc khi chưa được tổ chức, cá nhân chào mua công bố công khai việc chào mua theo phương thức pháp luật quy định;

- Rút lại đề nghị chào mua công khai trong các trường hợp không được nêu trong bản công bố thông tin chào mua công khai hoặc bản cáo bạch phù hợp với quy định pháp luật hoặc khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Phạt tiền từ 1-1,5 tỷ đồng đối với hành vi:

Khung hình phạt cao nhất là phạt tiền từ 1-1,5 tỷ đồng đối với hành vi lợi dụng việc biết thông tin về chào mua công khai để mua bán chứng khoán cho chính mình hoặc cung cấp thông tin, xúi giục, lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán trước thời điểm chào mua công khai chính thức.

Bên cạnh đó, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung gồm đình chỉ đợt chào mua công khai; đình chỉ giao dịch cổ phiếu có vi phạm về chào mua công khai...

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc chào mua công khai theo phương án đã đăng ký; buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm quy định; buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định...

Mỹ Cảnh 

Tin liên quan

TÀI CHÍNH 7208084397451910277

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Hot in week

Recent

Comments

item